Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná foto: Douglas Lopez/Unsplash

Pozvánka na odbornú prednášku

26. 9. 2022 | zhliadnuté 153-krát

Občianske združenie Krajanský inštitút pri Komunitnom centre Kalab a Ústav politických vied SAV, v. v. i. pozývajú na odbornú prednášku Dr. Gordany Blagojević z Ústavu etnografie Srbskej akadémie vied a umení (SASA) na tému Zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako stimul kreativity: príklad fujary a slovenského naivného maliarstva v Srbsku. Podujatie sa uskutoční 29.9. 2022 o 18.00 v komunitnom centre Kalab na Zámockej 5 v Bratislave a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Kultúrny život slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku je veľmi bohatý a rôznorodý, najmä v oblasti hudby a folklóru. Prednáška sa bude zaoberať nástrojovou fujarou a naivnou maľbou u vojvodinských Slovákov, pretože práve spomínaných sa týka zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Fujara bola zapísaná na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2008 a naivné umenie slovenskej menšiny je zapísané v národnom registri nehmotného kultúrneho dedičstva Srbskej republiky od roku 2012 a aktuálne sa uchádza aj o zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Dr. Blagojević sa dlhodobo venuje téme slovenského naivného umenia, pracuje ako hlavná vedecká pracovníčka na Ústave etnografie SASA. Je autorkou šiestich monografií, vyše osemdesiatich prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a tematických zborníkoch, desiatok recenzií, encyklopedických odkazov a tematických antológií. World Intellectual Property jej v roku 2015 udelilo medailu za kreativitu v kategórii autor alebo skupina autorov za vynikajúcu prácu v sociálnych humanitných vedách pre jej monografiu: Slovenské naivné umenie v Srbsku – etno-antropologická štúdia praktík identity (Nadácia Babka Kovačica, Kovačica 2014).

Podujatie je realizované vďaka projektu Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied a Institute of Ethnography, Serbian Academy of Sciences and Arts s názvom: Slovensko a slovenská komunita vo Vojvodine: vnútroetnické vzťahy a hranice. Umenie Slovákov z Vojvodiny na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračné foto: Douglas Lopez/Unsplash

Súvisiace články