Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

O Ústave SR v Bukurešti

O Ústave SR v Bukurešti

12. 9. 2022 | zhliadnuté 262-krát

Pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky sa za účasti pracovníka Ústavu politických vied SAV, v. v. i., Juraj Marušiaka 6. septembra 2022 uskutočnil v Bukurešti odborný seminár Úloha a význam Ústavy Slovenskej republiky pri budovaní demokracie a zvrchovanosti po roku 1989.

Seminár, určený pre príslušníkov diplomatického zboru, odbornú verejnosť, študentov slovakistiky a zástupcov slovenskej menšiny v Rumunsku sa konal v rezidencii veľvyslanca Slovenskej republiky v Rumunsku. Ako panelisti vystúpili Juraj Marušiak (Ústav politických vied SAV, v. v. i.) s príspevkom zameraným na reflexiu národných identít v ústavách oboch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej federatívnej republiky, Marek Káčer z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa venoval procesu rozdelenia ČSFR a vývoji demokracie po roku 1993 a Ioan Stanomir z Fakulty politických vied Univerzity v Bukurešti. Jeho vystúpenie sa týkalo rumunského konštitucionalizmu v kontexte európskej integrácie. Seminár moderoval veľvyslanec SR v Rumunsku Karol Mistrík.

 

Text: Juraj Marušiak, UPV SAV, v. v. i.

Foto: Veľvyslanectvo SR v Rumunsku

Súvisiace články