Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Od 1. septembra je otvorená výzva 2022 v rámci podporného fondu Štefana Schwarza

5. 9. 2022 | zhliadnuté 362-krát

Od 1. do 30. septembra 2022 je otvorená výzva 2022 v rámci podporného fondu Štefana Schwarza. Jeho hlavným cieľom je stabilizovať mladých perspektívnych pracovníkov so zahraničnou skúsenosťou na pracoviskách SAV a podporiť tak budúci rozvoj ústavov SAV.

Postdoktorandský program Slovenskej akadémie vied je určený pre absolventov denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia, ak v roku podávania prihlášky ubehlo od dátumu obhajoby ich dizertačnej práce maximálne päť rokov. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas strávený na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Úspešní uchádzači získavajú z Fondu Š. Schwarza príspevok ku mzde na dva roky s možnosťou predĺženia poskytovania príspevku ešte o rok. Príspevok na čiastočné pokrytie mzdy úspešných uchádzačov sa poskytne ústavom, ktoré ich zamestnajú. Mladí vedci v rámci výberového konania tohto programu obhajujú projekty, ktoré plánujú riešiť na vedeckých pracoviskách SAV.

Podporný fond Štefana Schwarza vznikol v roku 2004 s cieľom umožniť organizáciám SAV prijať do pracovného pomeru viac mladých vedeckých pracovníkov.

Viac informácií 

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

 

Súvisiace články