Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

ENV 2022 logo

Ešte stále môžete prihlasovať svoje vedecké stánky a prednášky do Európskej noci výskumníkov

26. 8. 2022 | zhliadnuté 293-krát

16. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov sa aj tento rok uskutoční posledný septembrový piatok 30.09.2022.  Motto tohtoročného festivalu, „Dôverujme vede“, vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií a žiaľ aj dezinformácií. Súčasťou pestrého programu festivalu môže byť aj Vaše výskumné pracovisko. Uzávierka prihlasovania vedeckých stánkov a prednášok je 31. augusta 2022.

Upriamte pozornosť mladých ľudí a širokej verejnosti na relevatné zdroje informácií. Téma dôvery vo vedu bude rezonovať naprieč celým programom s prepojením na aktuálne témy akými sú klimatická kríza, udržateľnosť, či vojnový konflikt na Ukrajine. Organizátori chcú návštevníkov podnietiť k aktivite, zážitkovému vzdelávaniu a k tomu, aby lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja.  

V mene organizátorov si Vás dovoľujeme opätovne informovať o možnosti prihlasovania vedeckých stánkov a prednášok na 16. ročník  Európskej noci výskumníkov, ktoré je otvorené do 31.08.2022.

Zároveň Európska noc výskumníkov poskytuje priestor vedcom a vedkyniam, aby zážitkovou formou doplnili klasické vzdelávanie žiakov v školách prostredníctvom stálej aktivity „Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca". Prihlasovanie do tejto aktivity je rovnako otvorené.  

Viac informácií nájdete na stránke https://www.nocvyskumnikov.sk/

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: ENV

Súvisiace články