Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci SPACE::LAB summer school 2022

Uskutočnil sa štvrtý ročník SPACE::LAB summer school

26. 8. 2022 | videné 585-krát

Od 22. do 24. augusta sa v Košiciach už po štvrtý krát konala letná škola “SPACE::LAB summer school”. Na pôde Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. sa stretlo 20 záujemcov o výskum vesmíru a informačné technológie. Tento ročník s názvom “Merging Space & IT” mal za úlohu prepájať ľudí, know-how, zručnosti a myšlienky z domény výskumu vesmíru a IT sektora.

Myslím, že hlavná úloha tohto ročníka sa veľmi dobre vydarila,” zhodnotil Šimon Mackovjak z Oddelenia kozmickej fyziky, ÚEF SAV v. v. i. Zázemie účastníkov bolo skutočne široké, prišli zo šiestich rôznych univerzít či z výskumných inštitúcií a z piatich rôznych súkromných firiem. Všetkých však spájal vysoký záujem a vesmír a najmodernejšie IT prístupy.”

Počas prvých dvoch dní sa účastníci mohli naučiť ako je možné optimalizovať náročné počitačové simulácie, ktoré sú potrebné v galaktickej astrofyzike. Osvojili si tiež techniky strojového učenia na automatickú detekciu TLE javov (Transient luminous events) na dátach z celooblohových kamier AMOS. Tretí deň letnej školy sa venoval riešeniu konkrétnych projektov, čím si účastníci mohli veľmi prakticky upevniť nadobudnuté vedomosti.

Slovensko by sa už v najbližších týždňoch malo oficiálne stať pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Otvorí sa tak množstvo príležitosti pre mladých šikovných ľudí. Verím, že aj táto letná škola dopomohla k tomu, aby mladí spoznali aké široké možnosti ponúka moderný výskum vesmíru, ktorý sa na Slovensku robí.” doplnil kozmický fyzik.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: SPACE::LAB

Súvisiace články