Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostného udeľovania Pamätnej plakety SAV

Pri príležitosti významného životného jubilea ocenili Ing. Viliama Nováka, DrSc.

25. 8. 2022 | zhliadnuté 473-krát

Pri príležitosti významného životného jubilea a za dlhoročné zásluhy vo vedeckej oblasti ocenilo Predsedníctvo SAV v súčasnosti už emeritného vedeckého pracovníka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., Ing. Viliama Nováka, DrSc. Pamätnú plaketu SAV mu vo štvrtok 25. augusta 2022 odovzdal podpredseda SAV Mgr. Martin Venhart, PhD. Na slávnostnom udeľovaní ocenenia bol prítomný aj člen Predsedníctva SAV RNDr. Pavol Siman, PhD.

„Okamihy odovzdávania ocenení v Slovenskej akadémii vied sú veľmi vzácne, lebo sa môžeme na ten čas zastaviť, vypnúť a oceniť tých, na ktorých ´stojí a padá´ akadémia, a ktorí odovzdali tejto inštitúcii veľmi veľa,“ konštatoval v úvode slávnostnej ceremónie podpredseda SAV Martin Venhart.

Viliam Novák sa dožíva krásneho životného jubilea v plnej sile a zdraví a pritom je stále pracovne aktívny,“ uviedol v úvode laudácia Pavol Siman. V. Novák sa narodil 14.augusta 1942 v Považskej Bystrici, jedenásťročnú strednú školu absolvoval v Kremnici. „Dobrá úroveň tejto školy, ako aj jeho študijné výsledky a záľuba v matematike a fyzike predurčila jeho štúdium na vysokej škole, ktoré ukončil v roku 1964 na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor hydrotechnické stavby,“ pokračoval P. Siman. Na vtedajší Ústav hydrológie a hydrauliky SAV nastúpil hneď po ukončení štúdia. Sám hovorí, že tu našiel inšpiratívny kolektív, a najmä kolegu Júliusa Šútora, ktorý mu bol v mnohom vzorom. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1972 a o dvadsať rokov, v roku 1992, úspešne obhájil aj doktorskú prácu a získal titul DrSc. V rokoch 1998 – 2005 bol členom Predsedníctva SAV. „Okrem tejto funkcie a svojej vedeckej práce sa v rokoch 1993 – 2012 angažoval pri vydávaní Vodohospodárskeho časopisu, neskôr Journal of Hydrology and Hydromechanics ako šéfredaktor tohto vedeckého časopisu. Bol dlhoročným vedúcim Oddelenia hydrológie pôdy v Ústave hydrológie  SAV. V roku 2016 uvoľnil svoje miesto mladším, aby však kolegovia mali možnosť aj naďalej zdieľať jeho invenčné nápady a myšlienky, zostal pôsobiť na pracovisku ako emeritný vedecký pracovník Ústavu hydrológie SAV,“ citoval z laudácia P. Siman.

Jeho výskumná činnosť bola ťažiskovo orientovaná na kvantifikáciu úlohy porastov pri transporte vody a energie v hydrologickom cykle. Výsledky jeho práce boli zverejnené vo viac ako 300 časopiseckých a konferenčných publikáciách doma i v zahraničí a získali viac ako 900 citácií.

Ing. Viliam Novák, DrSc., bol ocenený Striebornou čestnou plaketou SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (1992), Plaketou akademika Duba (2002), Zlatou medailou SAV Za zásluhy o rozvoj vedy (2012), Pamätnou plaketou pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013) a Cenou Fides et Ratio za zásluhy o porozumenie medzi vedou a vierou (2017).

Celé znenie laudácia v prílohe.

„Je veľmi príjemné, ak človek získa uznanie za svoje prácu,“ povedal V. Novák po udelení Pamätnej plakety SAV. „Ak človek strávi toľko rokov v akadémii, mal by urobiť niečo, čo ju posunie ďalej,“ uviedol k svojej dlhoročnej vedeckej činnosti v Ústave hydrológie SAV, v. v. i., kde stále – slovami riaditeľky ústavu Ing. Yvetty Velískovej, PhD., – „čerpajú z jeho občasnej prítomnosti“.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články