Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška Dany Hučkovej z Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Dva dni so slovenskou literatúrou

22. 8. 2022 | zhliadnuté 474-krát

V dňoch 16. a 17. augusta 2022 hostil Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., dvadsaťšesť pedagógov a študentov učiteľstva z celého Slovenska, ktorí prišli na štvrtý ročník letnej školy pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a príbuzných predmetov.

Cyklus prednášok o dielach z rôznych literárnohistorických období (Mesianizmus v slovenskom romantizme; Terézia Vansová: Sirota Podhradských; Alta Vášová: S Boženou; Ladislav Grosman: Nevesta; Ján Poničan: Štyria; Andrej Žarnov: Stráž pri Morave) doplnili interpretačné cvičenia a literárne hry s cieľom priniesť rôznorodé podnety do školskej praxe. Ako sa ukázalo v diskusiách, úspech vyučovacieho procesu závisí predovšetkým od kreatívneho prekračovania normatívnych osnov zo strany učiteľov.

Sprievodný program už tradične zaviedol účastníkov mimo akademických priestorov a literárne témy vsadil do širšieho historického a kultúrneho kontextu, tentoraz na Bratislavskom hrade a v Múzeu Janka Jesenského v Bratislave.

 

Text a foto: Barbora Zlejšia, Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články