Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Miera spokojnosti Slovákov so svojím zamestnaním patrí v Európe k najnižším

3. 8. 2022 | zhliadnuté 806-krát

Zistenia z dát 10. kola Európskej sociálnej sondy (ESS, European Social Survey) naznačujú, že aj napriek tomu, že Slováci a Slovenky sú so svojím zamestnaním relatívne spokojní, miera ich spokojnosti patrí k najnižším v porovnaní s obyvateľmi ostatných európskych krajín. Nižšie hodnoty boli zaznamenané už len v ČR (graf č. 1).

Súvislosť možno hľadať napríklad v autonómii slovenských respondentov a respondentiek rozhodovať o začiatku či konci pracovného času. Možnosti rozhodovať o pracovnom čase majú v porovnaní s obyvateľmi ostatných európskych krajín Slováci a Slovenky menšie. Nižšia miera autonómie bola zistená už len v Bulharsku a Maďarsku (graf č. 2).

Ďalším aspektom, ktorý môže prispievať k znižovaniu spokojnosti so zamestnaním, je pracovný kolektív. Slováci a Slovenky sa cítia byť menej súčasťou tímu, v ktorom pracujú, ako respondenti v ostatných európskych krajinách. Nižšie priemerné hodnoty boli zaznamenané už iba v ČR (graf č. 3).

Zistenia si vyžadujú pozornosť zamestnávateľov, či už z dôvodu zvažovania dôsledkov pandémie COVID-19, ale aj pri tvorbe nástrojov umožňujúcich zvyšovanie spokojnosti zamestnancov na pracovisku.

 

Text: Denisa Fedáková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/Israel Andrade

Súvisiace články