Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Čínsky veľvyslanec Lijie Sun a predseda SAV Pavol Šajgalík

Predseda SAV prijal čínskeho veľvyslanca J. E. Lijie Suna

21. 7. 2022 | videné 577-krát

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík privítal vo štvrtok 21. júla 2022 na pôde akadémie štvorčlennú delegáciu Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky vedenú veľvyslancom J. E. Lijie Sunom. Ďalšími členmi čínskej delegácie boli vedúca politického oddelenia Jie Zhou a atašé veľvyslanectva Jiahui Zhang a Jiawen Tian. Za SAV boli na rokovaní prítomní aj Tomáš Hromádka, zástupca podpredsedníčky SAV pre medzinárodné styky v oblasti medzinárodných projektov a Ľudmila Dolná z Odboru medzinárodnej spolupráce SAV. Predmetom rokovania bola možná spolupráca Čínskej akadémie vied a čínskych vedeckých inštitúcií so SAV.

V úvode stretnutia prof. Pavol Šajgalík oboznámil hostí so štruktúrou SAV, jej regionálnych rozložením a spôsobom financovania. Čínsky veľvyslanec J. E. Lijie Sun vyzdvihol prácu vedeckých pracovníkov SAV a poďakoval za doterajšiu kooperáciu medzi SAV a Čínskou akadémiou vied a Čínskou akadémiou sociálnych vied, ktorá sa však posledné roky utlmila najmä pre covidovú pandémiu a vojnu na Ukrajine. Čínsky veľvyslanec prejavil záujem o obnovenie spolupráce hlavne v oblasti prírodných vied a aplikovaného výskumu. Veľký potenciál tiež vidí v oblasti inovácií či humanitných vied (napríklad jazykovede). Podotkol, že v budúcom roku pripravujú konferenciu v oblasti inovácií a technológii, pri ktorej by chceli úzko spolupracovať so SAV.

Sme pripravení pre všetky druhy vedeckej spolupráce, reagoval predseda SAV. Napriek prerušeniu pre pandémiu a vojnu na Ukrajine je zo strany SAV snaha nadviazať na doterajšie partnerstvá, pričom je potrebné nájsť správnu formu kooperácie – riešenie vidí predseda SAV v rozvoji bilaterálnej spolupráce v jednotlivých oblastiach vedy. Rámce našej spolupráce však naďalej budú ovplyvňovať aj politické rozhodnutia predstaviteľov vlády SR, zdôraznil Pavol Šajgalík, predseda SAV.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články