Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

ENV 2022

Organizátori otvárajú prihlasovanie na 16. ročník Európskej noci výskumníkov

19. 7. 2022 | zhliadnuté 503-krát

Organizátori 16. ročníka Európskej noci výskumníkov (ENV) – Slovenská akadémia vied, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Centrum vedecko-technických informácií SR a I-Europa, portál EURACTIV.sk – pozývajú všetkých záujemcov na najväčší festival vedy na Slovensku, ktorý bude 30. septembra 2022. 

Mottom tohtoročného festivalu je Dôverujme vede, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií a, žiaľ, aj dezinformácií. Cieľom organizátorov je preto upriamiť pozornosť mladých ľudí a širokej verejnosti na relevantné zdroje informácií, ktorých garantmi sú práve výskumníci a výskumné inštitúcie. Téma dôvery vo vedu bude rezonovať naprieč celým programom s prepojením na aktuálne témy, akými sú klimatická kríza, udržateľnosť či vojnový konflikt na Ukrajine. Návštevníkov chcú tak organizátori podnietiť k aktivite, zážitkovému vzdelávaniu a lepšiemu spoznávaniu vedy a ľudí, ktorí za ňou stoja. 

Usporiadatelia ENV zároveň otvárajú prihlasovanie vedeckých stánkov a prednášok na 16. ročník  Európskej noci výskumníkov. Online prihlasovanie je možné do 31. augusta 2022.

https://www.nocvyskumnikov.sk/

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: ENV 2022

Súvisiace články