Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Začiatkom júla 2022 sa národní koordinátori a národné koordinátorky stretli s centrálnym koordinačným tímom v Budapešti

Pripravujú sa zmeny v prieskume spoločnosti

19. 7. 2022 | zhliadnuté 329-krát

Prestížny projekt European Social Survey – Európska sociálna sonda ESS ERIC pripravuje zásadnú metodologickú zmenu vo forme zberu dát. V najbližších kolách projektu ESS má dôjsť k prechodu od osobných rozhovorov, realizovaných anketármi, k vypĺňaniu dotazníkov samostatne respondentmi.

Začiatkom júla 2022 sa národní koordinátori a národné koordinátorky stretli s centrálnym koordinačným tímom v Budapešti, aby prediskutovali výhody novej formy zberu dát a pripravenosť participujúcich krajín implementovať túto zmenu. Medzi zásadné výhody prechodu vypĺňania dotazníkov samostatne respondentmi patrí flexibilita, autonómia a väčšia otvorenosť respondentov pri vyjadrovaní vlastných postojov a názorov.

Prvé skúsenosti s novou formou zberu dát už majú niektoré krajiny (napr. Nemecko a Poľsko), ktoré ju zaviedli už v 10. kole ESS pre protipandemické opatrenia. Slovenskí koordinátori projektu Michal Kentoš a Denisa Fedáková zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., už zvažujú prípravné kroky pre realizáciu zberu dát na Slovensku. Pilotne už testovali samostatné vypĺňanie dotazníkov na tabletoch v off-line režime a reakcie respondentov boli priaznivé.

 

Text a foto: Denisa Fedáková, CSPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články