Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Táto krajina „hôr“ a „údolí“ posiata trblietavými hviezdami je v skutočnosti okrajom neďalekej, mladej, hviezdotvornej oblasti nazývanej NGC 3324 v hmlovine Carina. Tento obrázok, zachytený v infračervenom svetle novým vesmírnym teleskopom NASA Jamesa Webba, po prvýkrát odhaľuje predtým neviditeľné oblasti zrodu hviezd

Prvé snímky z Webbovho teleskopu očarili širokú verejnosť aj odborníkov

13. 7. 2022 | zhliadnuté 429-krát

Vesmírny teleskop Jamesa Webba (JWST) agentúry NASA so svojím jedinečným zrkadlom, slnečným štítom a súborom prístrojov je najväčším infračerveným ďalekohľadom v histórii ľudstva. Veľká časť vesmíru bola vynikajúco pozorovaná v mnohých vlnových dĺžkach svetla, ale JWST nám ukáže skryté detaily, ktoré nikdy predtým neboli odhalené.

Už prvé snímky z teleskopu ukázali, že v porovnaní s doteraz najlepšími vesmírnymi ďalekohľadmi Spitzer a Hubble, JWST vidí nielen mnohé detaily, ale aj veľa ďalších objektov, o ktorých sme doteraz ani netušili. Štyri primárne vedecké úlohy ďalekohľadu, a to hľadanie svetla z najstarších hviezd a galaxií, z ktorých bol zložený vesmír po Veľkom tresku, štúdium vzniku a vývoja galaxií, pochopenie vzniku hviezd a planetárnych sústav a štúdium planetárnych sústav a vzniku života sú vlastne štyri etapy jedného scenára vedúceho k nájdeniu dvojičky Zeme a pochopeniu zákonitostí vzniku života.

Jednou z úloh teleskopu je sledovanie najstarších hviezd, generácie, ktorá sa zrodila priamo po Veľkom tresku. Sú to hviezdy zložené len z vodíka a hélia. Až ďalšie generácie hviezd vrátane nášho Slnka v sebe majú už aj ďalšie prvky, napr. uhlík taký dôležitý pre vznik života. Štúdium vzniku a vývoja galaxií môže viesť k pochopeniu faktu, prečo v niektorých galaxiách skončila tvorba hviezd. Vďaka pozorovaniu v infračervenom svetle prenikne JWST do vnútra pracho-plynných oblakov, v ktorých sa tvoria nové hviezdy.

Objav viac ako 5000 exoplanét ukázal, že vznik planetárnych sústav je bežnou súčasťou vzniku hviezdy. JWST bude študovať aj atmosféry exoplanét. Môže tak zistiť, kde sa nachádzajú látky potrebné pre vznik života. JWST má preto šancu poodhaliť odpoveď na večnú otázku, či sme vo Vesmíre sami. Prvé snímky ukázali, že potenciál na riešenie načrtnutých otázok má.

Text: Ján Svoreň, Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Foto: webb.nasa.gov 

 

 

Súvisiace články