Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná foto

Veda SK o literatúre

8. 7. 2022 | zhliadnuté 403-krát

„Komercionalizácia vždy vstupovala do literatúry,“ pripomína Mgr. Ivana Taranenková, PhD., riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV. „Ak si zoberieme koniec osemnásteho storočia, vzostup románu, aj známi autori ako Daniel Defoe, neskôr Charles Dickens a ďalší začínali ako komerční autori...“ Práve o kvalite a poslaní literatúry bude aktuálna Veda SK v Rádiu Slovensko.

Reč však bude najmä o slovenskej literatúre. O jej reflexiách doby, v ktorej sa vyvíjala a dnes kreuje, ale aj o trendoch, ktoré by ju mohli definovať v európskom kontexte. „Nielen pre mňa, ale aj pre mnohých ľudí z môjho okolia mali knihy asi odjakživa istý magický rozmer. Boli prienikom do iných svetov a často poskytovali autentickejšie zážitky ako samotná realita,“ hovorí Ivana Taranenková, ktorá sa zameriava na výskum slovenskej prózy 19. storočia, no citlivo vníma aj jej súčasnosť. Napokon monografia Hľadanie súčasnosti – Slovenská literatúra 21. storočia, to len potvrdzuje. Ivana Taranenková, dcéra maďarskej mamy a ukrajinského otca sa pritom naučila hovoriť po slovensky až od piatich rokov. V SAV pôsobí od roku 1999. Spolu s ňou prijal pozvanie do Vedy SK aj básnik, literárny historik a kritik Michal Jareš, ktorý pracuje  v Ústave pre českú literatúru Akadémie vied Českej republiky. Nepochybne budú hovoriť o spoluprácu oboch ústavov, no najmä o prienikoch slovenskej a českej literatúry, resp. o slovenských autoroch na českom knižnom trhu a naopak.

Leto je vďačným priestorom na stretnutia s knihami a obaja literárni vedci nám ich priblížia v širších súvislostiach. Veda SK sa vysiela v sobotu 9. júla od 22.20 v Rádiu Slovensko. 

 

Text: Stano Ščepán

Foto: RTVS

 

Súvisiace články