Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hosťom poslednej predprázdninovej epizódy Vedeckého podcastu SAV bol embryológ Dušan Fabian z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i.

Vyšla 42. epizóda Vedeckého podcastu SAV

1. 7. 2022 | videné 650-krát

Hosťom posledného Vedeckého podcastu SAV pred letnou pauzou bol MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium rôznych mechanizmov, ktoré prebiehajú v normálnych aj zhoršených prostrediach materského organizmu. Jeho prioritou je embryológia – dôležitá a výsostne aktuálna vedecká disciplína aj preto, že populácia v Európe má čoraz väčšie problémy s otehotnením či donosením plodu. V minulosti spolu so svojimi kolegami získal niekoľko významných ocenení za výskum. Hovorí, že je veľmi tvorivý a zvedavý, a bez tvorivosti sa veda nedá robiť. Ak by nerobil vedu, zrejme by si vybral umeleckú dráhu. A vzhľadom na to, že je knihomoľ, možno by bol majiteľom kníhkupectva alebo antikvariátu. Nezanedbateľnou je aj jeho spisovateľská dráha. Podcast moderovala Klara Kohoutová.

Byť vedcom sa Dušan Fabian rozhodol až postupne. „Vyvinulo sa to akosi samo od seba. Keď som bol malý, byť vedcom nebol ideál. Pripadalo mi to také ´suché´. Od rodičov viem, že na základnej škole som uviedol, že chcem byť astronóm,“  hovorí a zároveň dodáva, že biológia mu išla v škole vždy najlepšie. Takmer bez učenia. Pri rozhodovaní o vysokej škole uviedol dve – na obe ho prijali, no rozhodol sa pre ´veterinu´. V podcaste objasní, prečo sa nakoniec od vyštudovaného odboru odklonil. Rozhodol sa pre doktorandské štúdium a tému našiel v SAV, ústave fyziológie hospodárskych zvierat, kde ho prof. Juraj Koppel zasvätil do tajov embryológie. „Tu som sa konečne našiel a rozhodol, že toto chcem robiť,“ dodáva a rozhovorí sa o tom, čím sa zaoberá – skorým embryonálnym vývinom. Teda od vzniku zygoty (embrya) po implantáciu do maternice. Nezabudne zdôrazniť, že ide o jedno z najrizikovejších období vývinu, pričom možné embryonálne straty (chybovosť) pri vývine ilustruje aj na príkladoch hospodárskych zvierat, nielen človeka. Vo svojom výskume sa D. Fabian snaží nielen o základný výskum, popis dejov v organizme, ale aj nájsť riešenia problémov – dôvody embryonálnych strát, porúch počas preimplantačného obdobia.

„Skúmame dve oblasti – civilizačné ochorenia a vplyv environmentálnych polutantov (kontaminantov v životnom prostredí),“ vysvetľuje a ďalej spresňuje, čo všetko vplýva na embryo. Nezabudne vyzdvihnúť, že dopyt spotrebiteľa po zdravých veciach (napríklad v obchodoch) má svoj význam.

Dušan Fabian tiež ozrejmí, aké zvieratá využívajú pri výskume, a prečo sú pre reprodukciu najvýhodnejším modelom, či aké sú rozdiely medzi jednotlivými zvieratami – napríklad medzi myšou a králikom. Odpovie tiež, či a ako sa dajú aplikovať výsledky výskumu pri zvieratách u ľudí. Dotkne sa tiež problému neplodnosti, ktorý sa zatiaľ týka len ekonomicky rozvinutých krajín. „To už nie je len zdvihnutý prst, ale červený alarm volajúci bojovať s neplodnosťou!“ upozorňuje a dokladuje štatistikou neplodných párov. Zmieni sa o príčinách – jednou z nich je napríklad klesajúca kvalita mužských spermií. Upozorňuje, že o 10 – 20 rokov bude umelé oplodnenie štandard v našej spoločnosti a prirodzené počatie dieťaťa bude dielom náhody. Aj tieto tvrdenia dokladá alarmujúcimi štatistickými číslami. Zároveň objasňuje „pre a proti“ umelého oplodnenia (asistovanej reprodukcie), ako aj celý proces. Dotkne sa aj legislatívy, ktorá s tým súvisí.

Doménou výskumu D. Fabiana je skúmanie preimplantačného vývinu embrya. „V rámci neho máme vybrané dva smery – skúmanie reparačných mechanizmov a komunikácia medzi matkou a embryom.“ V tejto súvislosti tiež spomenie úroveň slovenských vedcov v tejto oblasti. „Náš tím bol už v minulosti označený za špičkový, musím byť však sebakritický: napriek rôznym oceneniam, úspešným publikáciám stále pozeráme kolegom v západnej Európe na chrbát,“ konštatuje a dodáva, že štrukturálne fondy síce pomohli vybaviť ústav špičkovou prístrojovou technikou, „vysokým faktorom sú však stále financie vo vede a práve biologické vedy sú na nedostatok peňazí najviac citlivé.“

Dušan Fabian porozpráva aj o svojej umeleckej, spisovateľskej dráhe, ktorá je tiež bohatá. „Veda a umenie majú blízko k sebe práve v tvorivosti,“ prízvukuje vyštudovaný veterinár, v spisovateľských kruhoch označovaný za slovenského Stephena Kinga. Sám napísal päť kníh s hororovou fantasy tematikou. V krátkom čase sa chystá vydanie jeho novej knihy pre deti.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Dušanom Fabianom si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto:  Archív D. F.

 

Súvisiace články