Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Horizon Europe

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., úspešný v HORIZON EUROPE

30. 6. 2022 | zhliadnuté 436-krát

V uplynulých dňoch Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., získal tri projekty Horizon Europe. Dva projekty HORIZON získalo Oddelenie strategických analýz SlovakGlobe v Bratislave. Zameriavajú sa na hľadanie motivačných nástrojov podpory transformácie k dlhodobej udržateľnosti (projekt COEVOLVERS – Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities) a optimálnych stratégií nízkouhlikového managementu ako nástroja obnovy prírodných území (projekt WildE – Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe).

Tretím úspešným projektom je projekt HORIZON na vytvorenie siete inovatívnych technológií diaľkového prieskumu Zeme v rámci disturbančnej ekológie v lesoch a zlepšenie kompetencií v získavaní a manažovaní projektov Horizon Europe (projekt RESDINET – Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology) a získalo ho Oddelenie disturbančnej ekológie ÚEL, v. v. i. Vo všetkých projektoch ÚEL SAV, v. v. i. zastáva kľúčové pozície vo vedení projektu v rámci silného interdisciplinárneho konzorcia a projekt RESDINET aj koordinuje. Vytvára sa tak predpoklad pre úspešný rast kolektívu v riešení perspektívnych spoločenských výziev Európy.

Text: Tatiana Kluvánková, Miroslav Blaženec, ÚEL SAV, v. v. i

Súvisiace články