Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na SAVinci kaviareň

Júnová SAVinci kaviareň naživo: Prežijeme rok 2222?

27. 6. 2022 | zhliadnuté 247-krát

Zmena klimatických pomerov je už našou každodennou súčasťou a nespochybniteľnou otázkou ľudskej existencie, hoci ju stále podvedome či vedome odmietame. Od nášho správania, nárokov ľudstva na prírodu, zdrojov či energetiku aj ako budeme naďalej zvyšovať svoju spotrebu, však závisí, či ľudstvo prežije ďalšie storočia. Momentálne stojíme na prahu závažných zmien a krízy v životnom prostredí. O nich budeme hovoriť v júnovej vedeckej kaviarni SAVinci s názvom Prežije ľudstvo rok 2222? naživo s doc. RNDr. Zitou Izakovičovou, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a RNDr. Pavlom Simanom, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., na bratislavskom Tyršovom nábreží v stredu 29. júna 2022 o 18.00 hod.

V diskusii s moderátorom Stanom Ščepánom sa pokúsia odpovedať aj na to, či bude naša budúcnosť zelenšia. Bude vôbec? Hovoriť sa bude aj o vývoji klímy, jej zmenách v histórii planéty, ale aj o tom, ako dôležitou sa stáva úroveň a forma hospodárenia s krajinou, doslova drancovanie zdrojov, spôsob produkcie potravín a v neposlednom rade planetárna populačná krivka.

„Pri myšlienkach záchrany klímy, často máme tendencie zjednodušiť náš pohľad a len veľmi teoreticky si vytrhávame čiastočky zo systému, snažíme sa riešiť čiastkové problémy, čo v konečnom dôsledku môže vyznieť a, bohužiaľ, aj vyznieva úplne opačne,“ konštatuje P. Siman.

Srdečne pozývame!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články