Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Panoramatická fotografia z odovzdávania diela 16. novembra 2021

Oprava strechy observatória na Skalnatom plese pokračuje

21. 6. 2022 | zhliadnuté 322-krát

Stavebné práce na observatóriu Astronomického ústavu SAV, v. v. i., pokračujú druhou fázou. Stavebná firma si stavenisko prevzala 30. mája 2022. Tentoraz sa zameria na opravu samotnej strechy observatória, tiež jeho prístavby a výmenu plechovej krytiny na severnej stene budovy.

Po minuloročnej oprave debnenia a krytiny na kupolách observatória pokračuje druhá, náročnejšia časť prác. „Tentoraz je proces opravy komplikovanejší. Pri kupolách sa menilo vonkajšie a vnútorné drevené debnenie a vonkajšie oplechovanie. Pri streche sa bude renovovať samotná betónová časť strechy, zvýši sa krov strechy o približne 50 cm a vymení sa aj krytina,“ spresňuje riaditeľ Astronomického ústavu SAV, v. v. i., Peter Gömöry.

Astronómovia pred odovzdaním stavby vykonali opatrenia nevyhnutné pre ochranu citlivých meracích prístrojov, antén umiestnených na streche a ďalekohľadov, ktoré sa nebudú používať do ukončenia opráv.

„Vzhľadom na to sme však na dočasné obdobie do prevádzky znovu uviedli ďalekohľad v pavilóne G1 v blízkosti hlavnej budovy observatória. Napriek tomu, že na určitú chvíľu dôjde k odstávke ďalekohľadov na Skalnatom plese, na vedecké výstupy ústavu by to nemalo mať väčší vplyv,“ dodáva P. Gömöry.

Opravu realizuje stavebná firma STRECHY ZACHAR, s. r. o., ukončiť sa má do šiestich mesiacov. Cena za druhú fázu opráv strechy observatória na Skalnatom plese je 377 082,84 eur s DPH. Spolu s už ukončenou prvou fázou vo výške 124 359,29 eur s DPH, bude celková oprava stáť 501 442,13 eur s DPH. Investícia sa hradí z prostriedkov SAV.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Peter Gömöry

Súvisiace články