Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Cisár František Jozef I. v Káhire

Medzinárodná konferencia Egypt a rakúska monarchia v Topoľčiankach

15. 6. 2022 | videné 444-krát

V dňoch 16. až 19. júna 2022 sa v Topoľčiankach uskutoční 13. medzinárodná konferencia Egypt a Rakúsko. Akciu zameranú na vzťahy medzi imperiálnym Rakúskom (Rakúsko-Uhorskom) a chedívskym Egyptom, najmä v období 19. storočia, usporiadajú a podporujú slovenská Nadácia Gedíd Aigyptos a rakúska pracovná skupina Ägypten und Österreich. Zúčastní sa na nej viac ako dvadsať historikov, archeológov a egyptológov zo šiestich krajín - okrem Slovenska a Rakúska budú zastúpení aj odborníci z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovinska. Konferencia sa putovne koná v členských krajinách združenia Ägypten und Österreich. Po deviatich rokoch majú slovenskí vedci príležitosť zorganizovať ju opäť na Slovensku.

Topoľčianky nezvolili pre konanie konferencie náhodne. Dôvodov je niekoľko. V miestnom kaštieli sa dlhodobo nachádzala zbierka staroegyptských artefaktov. Majiteľmi panstva v Topoľčiankach boli totiž viaceré významné osobnosti našich dejín – gróf Ján Nepomucký Keglevich (1786 – 1856) bol veľkým zberateľom umenia a starožitností, jadro jeho viedenskej knižnice je dodnes v Topoľčiankach. Neskôr kaštieľ vlastnil brat cisára Františka Jozefa, arcivojvoda Karol Ľudovít (1833 – 1896). Ten navštívil nielen Egypt, ale aj Svätú zem a dokonca skonal na následky týfusu, ktorý dostal po napití sa vody z Jordánu. Ešte pred svojou cestou do Orientu daroval kaštieľ svojmu synovcovi z uhorskej vetvy Habsburgovcov, arcivojvodovi Jozefovi Augustovi (1872 -1962). Ten tiež rád cestoval a aj do Afriky.

Po vzniku Československa sa habsburgovský kaštieľ stal letnou rezidenciou prezidenta T. G. Masaryka (1850 – 1937). Prezident v roku 1927 cestoval inkognito do Egypta a Svätej zeme. Napriek inkognitu ho prijal egyptský kráľ Fuad I (1868 – 1936), ktorý Masarykovi návštevu oplatil v júni 1929 v Prahe. V tom istom roku navštívila prezidenta Masaryka v Topoľčiankach lady Hilda Petrieová, manželka známeho britského egyptológa W. M. Flindersa–Petrieho. Masaryk poznal Petrieovcov ešte z čias svojho azylu v Londýne počas I. svetovej vojny. Lady Petriová sa tiež zúčastňovala na manželových archeologických výskumoch v Egypte.

Účelom konferencie je však prezentácia výsledkov výskumov a  odborného pohľadu jednotlivých účastníkov konferencie na vzťahy ich domovských krajín s Egyptom a Orientom toho obdobia. Zo slovenskej strany Dr. Marta Herucová z Centra vied o umení/ Ústavu dejín umenia SAV, v. v. i., vysvetlí príbeh obrazu orientálky maliara Edoarda Gelliho (1852 – 1933), ktorý sa nachádza v Bratislave. Predseda správnej rady Nadácie Gedíd Aigyptos a vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i., Dr. Jozef Hudec predstaví väzby, ktoré mal na Egypt mošovský barón František Révay (1835 – 1914). Slovenský egyptológ z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovej Dr. Martin Odler priblíži príbeh katolíckeho kňaza Štefana Kmeťa (1868 – 1955), ktorý v roku 1905 vydal cestopis o svojej návšteve týchto krajín nazvaný Na Východe.

Účastníci konferencie budú mať v rámci programu možnosť zoznámiť sa aj s ďalšími miestami v okolí Topoľčianok, v ktorých sa nachádzajú staroegyptské pamiatky, alebo majú historické väzby s Egyptom či Orientom. Patria k ním napr. kláštor v Hronskom Beňadiku, Levice a Levický hrad, Nitra a Oponice.

Jednotlivé prezentácie, prednášky a výstupy všetkých zúčastnených vedcov budú po konferencii publikované v samostatnom zborníku.

 

Text: Jozef Hudec, Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Foto: archív Jozefa Hudeca

Súvisiace články