Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

logo SVU (1).jpg

Pozvánka na podujatie Kapitoly z histórie Podkarpatskej Rusi v období 1. ČSR

15. 6. 2022 | videné 371-krát

Spoločnosť pre vedy a umenia pozýva na júnové stretnutie, na ktorom publicista Mgr. Vladimír Kuštek vystúpi na tému Kapitoly z histórie Podkarpatskej Rusi v období 1. ČSR. Slovenskí krajania na Podkarpatsku.

Prezentácia Vladimíra Kušteka, autora knihy Československý svet v Karpatoch, sa uskutoční v utorok 28. júna 2022 o 16.30 h v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie na Sienkiewiczovej ul. 1 v Bratislave.

Obsahom prezentácie bude rozvoj Podkarpatska v predvojnovom období, ako aj osudy slovenských krajanov v tomto kraji. Podujatie bude moderovať historik Vladimír Tomčík.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

 

 

 

Súvisiace články