Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logá SAV a CEFRES

Francúzsky ústav CEFRES a SAV podpísali Zmluvu o spolupráci

14. 6. 2022 | zhliadnuté 289-krát

Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) a Slovenská akadémia vied podpísali 9. júna 2022 Zmluvu o spolupráci, ktorá stanovuje podmienky na vytvorenie interdisciplinárnej spolupráce medzi oboma stranami v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Cieľom partnerstva je vytvárať spoločné vedecké programy a spolupráce, podporovať vedeckú prípravu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a šíriť a publikovať vedecké práce, ktoré vznikli v rámci tejto spolupráce. Spoluprácu bude zabezpečovať a koordinovať Spoločná odborná komisia. Podpísaniu zmluvy predchádzalo stretnutie zainteresovaných strán v januári 2022.

Francúzsky inštitút CEFRES si v tomto roku pripomína 31 rokov od svojho založenia. Vznikol ako platforma pre obnovenie vedeckej spolupráce medzi Francúzskom a štátmi strednej Európy, ktoré po páde železnej opony prechádzali mnohými zmenami. CEFRES podporuje mobilitu v rámci Francúzska a krajín Vyšehradskej štvorky a prijíma mladých vedeckých pracovníkov, ktorých výskumné projekty sú v súlade so všeobecnou vedeckou politikou inštitútu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

 

 

Súvisiace články