Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

FWL.jpg

Prihláste svoje inovatívne projekty do Falling Walls Lab Slovakia 2022

2. 6. 2022 | zhliadnuté 289-krát

Po štyroch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí. Študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, umelci, podnikatelia, pedagógovia a profesionáli sa môžu do národného kola Falling Walls Lab Slovakia 2022 (FWLS 2022) prihlasovať do 11. septembra 2022. Víťazi národných kôl budú svoje projekty prezentovať na svetovom finále v Berlíne.

Podmienkou pre prihlásenie je vek najmenej 18 rokov (k okamihu podania prihlášky) a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií:

  • I. Študent alebo študentka vysokej školy, prípadne postdoktorand(ka)
  • II. Získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi
  • III. Získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi
  • IV. Získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách sa stáva účastníkom svetového finále, ktoré sa uskutoční tradične 7. novembra v Berlíne a získava aj vstupenku na prestížny Falling Walls Science Summit.

Online prihlasovanie do FWLS 2022 je možné prostredníctvom stránky https://falling-walls.com/lab/apply/slovakia-2/. Odborná porota spomedzi prihlásených vyberie finalistov, ktorí budú prezentovať svoje príspevky v národnom finále FWLS 2022, ktoré sa uskutoční 29. septembra 2021 v prezenčnej forme v Bratislave. Každý účastník bude mať na svoju prezentáciu presne 3 minúty.

Do svetového finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred porotou, v ktorej sú nositelia Nobelovej ceny, vedci, inovátori a zástupcovia biznisu svetového formátu. Víťaz získa ocenenie “The Breakthrough Winner“ v kategórii “Emerging Talents“ spolu s finančnou výhrou a predovšetkým príležitosť zopakovať svoju prezentáciu na pódiu „Falling Walls Breakthroughs of the Year“ v rámci prestížneho Falling Walls Science Summit.

Viac informácií na: http://www.fwlslovakia.sk

Teaser video: Falling Walls Lab 2021 - Highlights

 

Text a foto: FWLS 2022

Súvisiace články