Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška sa koná v stredu 22. júna 2022 o 14. h cez MS Teams

Chemické horizonty o spojení chémie so stavebnou praxou

16. 5. 2022 | zhliadnuté 192-krát

V stredu 22. júna 2022 sa uskutoční ďalšia z prednášok v rámci cyklu Chemické horizonty s názvom Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu. Prednášať bude Ing. Ivan Janotka, DrSc., z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. (TSÚS), v Bratislave. Podujatie, ktoré organizuje Chemická spoločnosť Slovenska, sa bude konať o 14.00 h online cez MS Teams.

Prednáška bude zameraná na prezentáciu kontrahovaného výskumu realizovaného v TSÚS  a využitie spojenia „sveta“ chémie so stavebnou praxou. Prezentácia sa zameria  na základnú charakteristiku cementov a kinetiku tvorby väzných hydratačných produktov, na dôležité vlastnosti kameniva, prímesí, prísad a overenie ich spôsobilosti ako funkčných materiálov v konštrukčnom betóne. Objasní tiež požiadavky kladené na betón, vrátane stanovenia k-hodnoty nových prímesí, ktorú vyžaduje európska norma a určenia ich aspektov trvanlivosti z hľadiska ich chemickej odolnosti proti pôsobeniu agresívnych médií.

Postupy stanovenia k-hodnoty a overenia odolnosti betónov sú na Slovensku jedinečné a vytvorili sa prepojením dlhoročných skúseností a znalostí z oblasti chémie a stavebníctva. Prednáška popíše rôzne druhy agresivity betónu a predloží návod, ako sa proti ním brániť. Na tento účel prezentuje nedeštruktívne, deštruktívne a chemické metódy diagnostiky konštrukčného betónu s prioritným dôrazom na mostné objekty.

Na záver zosumarizuje hlavné smery kontrahovaného výskumu a prehľad činností potrebných pre certifikáciu novovyvinutého stavebného produktu do praxe.   

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Chemická spoločnosť Slovenska     

 

Súvisiace články