Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo konferencie

30. výročná medzinárodná konferencia European Vegetation Survey

6. 5. 2022 | zhliadnuté 202-krát

Medzinárodná konferencia pracovnej skupiny European Vegetation Survey (EVS) predstavuje najväčšiu európsku platformu vedcov za účelom zdieľania, prezentovania a rozširovania vedeckých výsledkov a poznatkov z oblasti vegetačných vied, ekológie, fytocenológie, lesníctva a príbuzných (nielen) botanických odvetví.

Samotná EVS je jednou z pracovných skupín v rámci  International Association for Vegetation Science (IAVS), ktorá celosvetovo združuje vedcov a ďalších záujemcov o teoretické a praktické štúdium vegetácie: jej zloženie a štruktúru, históriu, klasifikáciu, distribúciu, ekológiu, dynamiku, manažment a využitie v krajine. Konferencia sa organizuje raz ročne, pričom blížiaci sa ročník bude 30. výročím a tematicky bude zohľadňovať aktuálne témy, ktorým Európa a svet čelí – meniacu sa klímu a vplyv tohto fenoménu na vegetáciu, diverzitu a celkovo životné prostredie z pohľadu vegetačných vedcov, ale aj ochranárov a riešiť praktické využitie týchto vedomostí zainteresovanými stranami a príslušnými inštitúciami.

Je dôležité zdôrazniť, že práve výsledky, poznatky a aplikácie vyvinuté viacerými účastníkmi konferencie a ich spolupracovníkmi boli resp. sú implementované do európskej legislatívy a príslušných smerníc zaoberajúcimi sa ochranou a monitoringom biotopov a životného prostredia a celkovo biodiverzity. Na konferencii zaznejú príspevky reprezentujúce najnovšie poznatky z daných odborov a vedeckých odvetví a súčasťou bude aj séria exkurzií do viacerých lokalít v bližšom i vzdialenejšom okolí Bratislavy a celkovo západného Slovenska.

Záštitu nad konferenciou prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo. V kontexte súčasnej vojnovej agresie vedenej ruskou federáciou sme poctení účasťou aj viacerých kolegov z Ukrajiny, ktorí aj v týchto ťažkých časoch budú prezentovať výsledky svojej práce a oboznámia nás s rôznorodosťou vegetácie a diverzity v ich krajine. Jedným z hlavných rečníkov na konferencii bude vedúca osobnosť vegetačného výskumu, Dr. Anna Kuzemko, ktorá príde z oslobodneného Kijiva.

Konferencia sa koná v dňoch 9. – 13. mája 2022, pričom oficiálne otvorenie sa uskutoční o 9. hodine v utorok, 10. mája 2022. 

Všetky potrebné informácie o konferencii sú dostupné na stránke: https://evs2022.sav.sk 

 

Spracoval: Jozef Šibík, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Foto: EVS

 

 

 

Súvisiace články