Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ekologické dni 2022

Uskutočnili sa VIII. ekologické dni

29. 4. 2022 | zhliadnuté 434-krát

Pri príležitosti 30. výročia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (SEKOS) sa v dňoch 25. – 26. apríla 2022 v Kongresovom centre SAV Smolenice uskutočnili v poradí už ôsme Ekologické dni.

Úvod prvého dňa Ekologických dní sa venoval Valnému zhromaždeniu SEKOS. Účastníci si pripomenuli históriu organizácie a diskutovali o jej budúcnosti. Počas valného zhromaždenia zvolili aj nových členov a funkcionárov hlavného výboru SEKOS. Predsedom sa stal prof. RNDr. František Petrovič, PhD., z Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Udelené boli aj ceny mladým ekológom, ktoré získali Mgr. Pavol Purgat a Ing. Jakub Melicher (obaja z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i.).  Popoludňajší program obsahoval prezentácie na tému Súčasné a nové trendy v rozvoji ekológie. Na záver boli prezentované postery, ktoré v posterovej miestnosti ostali prístupné do druhého dňa. Program prvého dňa ukončila slávnostná recepcia.

Druhý deň sa venoval trom blokom plenárnych prezentácií na tému Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Aj v tento deň sa konala prezentácia posterov a následná diskusia v posterovej miestnosti, ktorá zároveň ukončila program konferencie. O pútavom a zaujímavom programe Ekologických dní svedčila aj bohatá diskusia k prezentáciám i posterom. 

 

Text: Ivana Kozelová, ÚKE SAV, v. v. i.

Foto: Ivana Kozelová a Milena Moyzeová, ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články