Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Chemické horizonty

Chemické horizonty o paládnatých a galitých komplexoch

31. 3. 2022 | zhliadnuté 164-krát

Cyklus prednášok Chemické horizonty, ktorý organizuje Slovenská chemická spoločnosť, pokračuje ďalším online podujatím. Prednáška s názvom Biologicky aktívne paládnaté a galité komplexy s derivátmi 8-hydroxychinolínu bude vo štvrtok 28. apríla 2022 o 14.00 h prostredníctvom MS Teams.

Prednášať bude doc. Ing. Ivan Potočňák, PhD., z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a porozpráva o biologicky aktívnych paládnatých a galitých komplexoch s výnimočnými cytostatickými účinkami.

V prednáške okrem iného opíše štruktúry a biologické vlastnosti týchto komplexov a ich význam pri liečbe rakoviny. Spomedzi biologicky aktívnych komplexov sa zvyšuje záujem okrem iných kovov aj o komplexy paládia, pretože paládium tvorí komplexy podobné platine, ale s rôznou kinetikou a stabilitou.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: SCHS

Súvisiace články