Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Ukážka z rukopisu Brhadáranjakópanišady v písme dévanágarí z polovice 19. storočia

Róbert Gáfrik v cykle Z literárnovednej dielne: Upanišady v premenách času a interpretácií

24. 3. 2022 | zhliadnuté 193-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i. pozýva na online prednášku doc. Mgr. Róberta Gáfrika, PhD. o starovekých filozofických indických textoch upanišadách. Prednáška sa uskutoční v stredu 30. marca 2022 o 14.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Rané upanišady sa považujú za najstaršie dochované filozofické texty v Indii. Tvoria základy mnohých indických filozofických a náboženských systémov. Od 19. storočia sa stali inšpiráciou aj pre viacerých európskych filozofov a spisovateľov. Hovoria o Brahma, Absolútne, ktoré je pôvodom všetkého stvorenia. Opisujú jeho vlastnosti, ako aj jeho vzťah k stvoreniu a k živým bytostiam. Tieto sanskritské texty prehovárajú k ľuďom naprieč tisícročiami a kultúrami. Popri hĺbke filozofických myšlienok pútajú aj jazykom a štýlom. Niečo zo svojho čara si zachovávajú aj v preklade do moderných európskych jazykov.

Upanišady sa stali predmetom rôznych interpretácií. Túto skutočnosť ovplyvňujú spôsoby ich prenosu. Najprv sa tradovali ústne, neskôr sa začali prenášať aj prostredníctvom rukopisov a tlače. Dnes sú dokonca súčasťou digitálnych médií. Pochopenie týchto starovekých textov sa okrem toho spája s rôznymi teóriami jazyka a s tým, ako sú v ostatných storočiach hodnotené ako literárne a filozofické texty. O tom všetkom bude vo svojej prednáške v rámci cyklu Z literárnovednej dielne hovoriť doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. Priblíži zároveň problematiku prekladania upanišád do súčasných jazykov a naznačí zameranie ich pripravovaného slovenského prekladu.

Na prednášku sa môžete pripojiť prostredníctvom linku:

https://us06web.zoom.us/j/85603358775?pwd=dGxaRFliUXF0RldHSGhrajU0aU1GZz09

Meeting ID: 856 0335 8775
Passcode: 126852

Spracovala: Eva Andrejčáková, ÚSvL SAV, v. v.i.

Súvisiace články