Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Veľvyslanec Indonézskej republiky J. E. R. Pribadi Sutiono a predseda SAV Pavol Šajgalík

Predseda SAV prijal indonézskeho veľvyslanca

21. 3. 2022 | zhliadnuté 335-krát

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v pondelok 21. marca 2022 na pôde akadémie veľvyslanca Indonézskej republiky J. E. R. Pribadi Sutionoa. Na stretnutí boli prítomní aj podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., a Mgr. František Fundárek, CSc., z Odboru medzinárodnej spolupráce SAV.

Predseda SAV oboznámil indonézskeho hosťa so štruktúrou a fungovaním SAV ako najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku, ako aj s tvorbou jej rozpočtu. V krátkosti priblížil jej rozdelenie na tri oddelenia vied a načrtol prácu ich ústavov. Zdôraznil, že SAV sa stala od 1. januára 2022 verejnou výskumnou inštitúciou, čo má okrem iného uľahčiť spoluprácu aj so súkromným sektorom.

Obaja predstavitelia vyzdvihli doterajšiu spoluprácu, ktorá sa odráža od podpísaného Memoranda o porozumení medzi SAV a Bogor Agricultural University, Pertanian Bogor Institute (IPB), Indonézia.

Pavol Šajgalík a rovnako aj  R. Pribadi Sutiono ocenili už rozbehnutú spoluprácu najmä medzi Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., Biomedicínskym centrom SAV, v. v. i., ako aj spoluprácu v oblasti informačných technológií, geotermálnej energie a v oblasti materiálových vied, najmä pokiaľ ide o keramické materiály. Dúfajú, že spolupráca po covidovej odmlke sa naplno rozvinie a umožní výmenu vedeckých tímov či štúdium doktorandov.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články