Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na Svetový deň vody v Arboréte Mlyňany

Svetový deň vody v Arboréte Mlyňany

18. 3. 2022 | zhliadnuté 166-krát

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2022 pracovníci Arboréta Mlyňany Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., pripravili v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZsVS), a. s., zaujímavé aktivity.

Podujatie Svetový deň vody sa v Arboréte Mlyňany SAV koná už po druhý raz. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Podzemná voda. Počas podujatia sa najmä deti môžu tešiť na hry, kvíz a zaujímavé súťaže. Aktivity pre školy, ktoré pracovníci Arboréta Mlyňany pripravili v spolupráci so študentkami z Katedry cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, budú zamerané na priblíženie významu vody a vodných zdrojov, najmä podzemnej vody a jej významu pre ekosystém.

Pre verejnosť pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., budú 22. marca v čase od 9.00 do 11.00 h priamo v Arboréte Mlyňany vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Návštevníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Z kapacitných dôvodov je potrebné sa na podujatie aj na rozbor vody vopred nahlásiť.
Informácie a prihlasovanie: Ing. Jarmila Králová, PhD., tel: 0911 942 983, jarmila.kralova@savba.sk.

Text: Jarmila Králová, Arborétum Mlyňany ÚEL SAV, v. v. i.