Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hosť Vedy SK MVDr. Daniel Kupka, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.

Minerálne biotechnológie vo Vede SK

17. 3. 2022 | zhliadnuté 533-krát

Environmentálne záťaže, dôsledky „dedičstva“ bohatej baníckej tradície, kontaminovanie povrchových vôd, to sú len niektoré problémové oblasti, ktorými s zaoberá výskum Oddelenia minerálnych biotechnológií Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. Obrovská spotreba prírodných zdrojov (energie, potravín, surovín) vyvíja extrémny tlak na našu planétu. Zodpovedá za polovicu emisií skleníkových plynov a viac ako 90 percent straty biodiverzity a nedostatku vody.

Aj o týchto súvislostiach sa bude  hovoriť vo Vede SK v sobotu 19. marca v Rádiu Slovensko. Jej hosťom bude MVDr. Daniel Kupka, PhD., vedúci Oddelenia minerálnych biotechnológií Ústavu geotechniky SAV, v. v. i. Zdôrazňuje, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 a súčasným vojnovým konfliktom na Ukrajine ešte zvýraznila, že Európska únia má medzery v kapacitách v oblasti ťažby, spracovania, recyklácie, rafinácie a separovania niektorých kritických surovín. „V tomto kontexte je kľúčovou požiadavkou vývoj technológií a zručností v oblasti mineralurgie a metalurgie,“ vysvetľuje D. Kupka.

Vo Vede SK bude hovoriť aj o výsledkoch výskumu Oddelenia minerálnych biotechnológií Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj o aktuálnych aktivitách napríklad v súvislosti so skládkou chemického odpadu vo Vrakuni, s technológiou čistenia a recyklácie priemyselných odpadových vôd z prevádzok USS v Košiciach alebo s bakteriálnym lúhovaním strieborného tetraedritu z lokality Strieborná žila z Rožňavy.

Vedu SK vysiela Rádio Slovensko v sobotu 19. marca od 22.20 hodiny.

Text: Stano Ščepán

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články