Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Diela Miloslava Szabóa

Záznam prednášky Miloslava Szabóa o literárnom antisemitizme

11. 3. 2022 | zhliadnuté 483-krát

Výskum literárneho antisemitizmu na Slovensku nemá tradíciu, a to ani v rámci dejín slovenskej literatúry, ani v literárnej komparatistike. Práve možnosti skúmania antisemitizmu v literatúre sú témou hosťovskej prednášky Mgr. Miloslava Szabóa, PhD.: Literárny antisemitizmus – stav a perspektívy bádania.

Historik, germanista a spisovateľ priblížil na online stretnutí svoj postoj k najnovším trendom tohto výskumu v českom a nemeckom kontexte.

Záznam z prednášky

Viac informácií o autorovi a jeho dielach

 

Text: ÚSvL SAV, v. v. i.

Súvisiace články