Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program

Otvorili šiesty ročník súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

9. 3. 2022 | zhliadnuté 556-krát

Od 8. marca 2022 spustili organizátori prihlasovanie do súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program. Prihlasovať sa možno do 15. mája 2022.

Šiesty ročník má niekoľko noviniek. Projekty je možné podávať už v troch kategóriách:

  • Formal sciences
  • Life and environmental sciences
  • Physical sciences

V každej z týchto oblastí vyberie porota jednu víťazku, ktorá získa ocenenie v sume 5 000 eur.

Svoj projekt môžu prihlásiť výskumníčky do 40 rokov (t. j. vedkyňa nemôže do 31. októbra prekročiť 41 rokov). 

Prihlásené projekty bude hodnotiť odborná komisia v SAV, ktorej predsedá prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. „Program L'Oréal UNESCO Pre ženy vo vede je ideálnou príležitosťou, ako posunúť svoju vedeckú kariéru vpred a zároveň sa stať inšpiráciou pre ďalšie ženy, ktoré by chceli pracovať vo výskume. Už teraz sa tešíme na všetky práce, ktoré vedkyne pôsobiace na Slovensku do programu prihlásia,“ uviedla Ľubica Lacinová.

Registrácia projektu

Do vlaňajšieho piateho ročníka programu L'Oréal UNESCO Pre ženy vo vede sa prihlásilo 23 vedkýň. Víťazkou v kategórii do 35 rokov sa stala Ing. Silvia Schmidtová, PhD., z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – teda v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien.

V kategórii od 36 do 45 rokov zvíťazila Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD., z Biomedicínskeho centra Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch.

Projekt L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentový program organizuje na Slovensku spoločnosť L´Oréal spolu so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, o. z., a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Viac informácií nájdete na stránke projektu alebo TU.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články