Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Arménsko-slovenský workshop – Zelené biotechnológie

17. 2. 2022 | zhliadnuté 187-krát

Začiatkom februára navštívila Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie a biodiverzity rastlín (ÚGBR CBRB) SAV, v. v. i., arménska delegácia z rezortu poľnohospodárstva, výskumu a šľachtenia rastlín, semenárstva, certifikácie osív a sadív, ako aj ďalších oblasti. Súčasťou stretnutia bol workshop na tému Dosiahnuté výsledky a skúsenosti z aplikácie biotechnologických metód pri reprodukcii a šľachtení rastlín.

Návšteva sa uskutočnila v rámci spolupráce Ministerstva poľnohospodárstva Arménskej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR pod gesciou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Výsledky a skúsenosti Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín CBRB, v. v. i., z oblasti biotechnológie pre zástupcov arménskych pracovísk prezentovali pracovníci ústavu formou prednášok. Na workshope odzneli témy:

  1. „Research on plant biotechnology in Slovakia“
  2. “Institute of Plant Genetics and Biotechnology PSBC SAS – Research activities”
  3. „Green biotechnology – micropropagation of conifers“
  4. „Micropropagation of small fruit species“
  5. „New varieties of Amaranthus spp. bred in Slovakia“

V rámci širokej diskusie sa zúčastnení venovali teoretickým aj praktickým otázkam využitia zelených biotechnológií pre potreby praxe, rovnako aj oblastiam potenciálnej spolupráce. Výsledky pracoviska SAV prezentovali doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., a RNDr. Alena Gajdošová, CSc.  

Text a foto: ÚGBR CBRB SAV, v. v. i.

Súvisiace články