Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok

SAV bude spolupracovať s platformou Circular Slovakia

10. 2. 2022 | zhliadnuté 451-krát

SAV a platforma pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia podpísali memorandum o spolupráci. Obe strany týmto aktom deklarovali potrebu podporiť synergie medzi vedecko-výskumným a súkromným sektorom s cieľom hľadať spoločné riešenia na výzvy súčasného neudržateľného lineárneho hospodárstva. 

V prechode na obehové hospodárstvo je nevyhnutné zapojenie všetkých relevantných aktérov. Úloha vedy a výskumu je v tomto ohľade nezastupiteľná, nakoľko úspech v prechode na obehové hospodárstvo závisí od inovácií výrobkov, služieb alebo aj samotných biznis modelov.

Platforma Circular Slovakia združuje dnes už 50 členov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora, ktorých cieľom je pomôcť Slovensku s transformáciou na obehové hospodárstvo. Medzi zakladajúcimi členmi platformy je aj Ministerstvo životného prostredia SR, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Slovenská agentúra životného prostredia, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a Holandská obchodná komora. Vďaka zapojeniu SAV sa platforma rozšírila o partnera z vedecko-výskumnej obce.

Najbližším výstupom platformy v kontexte podpory spoluprác s vedecko-výskumnou komunitou je pripravovaná brožúra o vedecko-výskumných a expertných kapacitách v obehovom hospodárstve, ktorá dáva do pozornosti aj expertízu vybraných vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV. Brožúra mapuje odborníkov v obehovom hospodárstve a má slúžiť na hľadanie synergií a posilnenie tvorby projektov a spoluprác. 

Čo je obehové hospodárstvo?

Obehové hospodárstvo je model výroby a spotreby, v ktorom sú produkty a služby navrhnuté tak, aby umožnili zdieľanie, opätovné používanie, opraviteľnosť a recyklovateľnosť. Na rozdiel od lineárneho hospodárstva, pri ktorom sa nadmerne využívajú zdroje a vzniká zbytočný  odpad, v obehovom hospodárstve sa vzácne zdroje využívajú efektívne a hodnota výrobkov nekončí pochovaná na skládke. Obehové hospodárstvo sa snaží odzrkadľovať prírodné procesy, kde nevzniká žiaden odpad. Odpad považujeme za zdroj, ktorý vraciame späť do obehu, čím vzniká uzavretý cyklus materiálov, produktov a komponentov.

Viac informácií o platforme Circular Slovakia nájdete na informačnej platforme Zelené hospodárstvo v časti Circular Slovakia.

Platformu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn). V prípade potreby sa na platformu môžete obrátiť mailom: circularslovakia@gmail.com. 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Circular Slovakia

Súvisiace články