Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášky

Pokračujú prednášky Superpočítače (nielen) vo vede

27. 1. 2022 | videné 913-krát

Národné kompetenčné centrum pre HPC v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV a Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV, v. v. i., pokračuje v sérii popularizačných prednášok o využití superpočítačov v rôznych vedných disciplínach. Pozvanie na prednášky prijali zaujímaví hostia a odborníci nielen zo Slovenskej akadémie vied, ale aj slovenských univerzít a iných inštitúcií. Časť z prednášok, ktoré na seba budú voľne nadväzovať, sa bude venovať aplikáciám strojového učenia a umelej inteligencie.

Organizátori na podujatiach radi privítajú nielen vedcov a študentov, ale aj širšiu verejnosť a všetkých, ktorých téma superpočítania zaujíma. Výskum a vývoj s využitím vysokovýkonných výpočtov je multidisciplinárny. Pre používateľa je určite výhodou, ak okrem vlastného odboru ovláda aj základy metód modelovania a simulácií, programovania, operačných systémov a podobne. V tomto semestri sa účastníci budú mocť najprv pozrieť na metódu kvantového Monte Carla, ktorá sa javí ako veľmi perspektívna aj pre exascale superpočítače ďalšej generácie. Organizátori priblžia aj rolu výkonných počítačov v predpovedi počasia a následne sa budú venovať téme strojového učenia a umelej inteligencie od základov až k jednotlivým zaujímavým aplikáciám.

Prednášky sú predbežne naplánované v hybridnm režime, teda je možné sa zaregistrovať a zúčastniť sa ich prezenčne. Pre nepredvídateľnú pandemickú situáciu a meniace sa pravidlá pre hromadné podujatia však organizátori približne týždeň pred každým podujatím budú informovať o presnom formáte prostredníctvom webu a sociálnych sietí.

Program tém a rečníkov:

  • Modelovanie elektrónových vlastností 2D systémov metódami kvantového Monte Carla – Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. (15. februára)
  • Využitie HPC v operatívnej predpovedi počasia na Slovensku – Jozef Vivoda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (1. marca)
  • Úvod do umelých neurónových sietí a evolučných algoritmov – Ivan Sekaj z Ústavu robotiky a kybernetiky, FEI STU (15. marca)
  • Hlboké učenie a jeho základné aplikácie pre počítačové videnie – Andrej Lúčny z Katedry informatiky FMFI UK (29. marca)
  • Úvod do aplikácií zložitých výpočtov v medicíne – Zuzana Černeková z oddelenia počítačovej grafiky a videnia, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK a Peter Bluska z Rádiológia, s. r. o.  (12. apríla)
  • Využitie ML/AI pre aplikácie v chémií – potenciálne liečivá na COVID-19 – Marián Gall z Výpočtového strediska CSČ SAV, v. v. i. (26. apríla)
  • Aktuálne problémy reinforecment learningu – Michal Chovanec zo spoločnosti  Tachyum
  • Prirodzená a umelá inteligencia – Tomáš Hromádka z Neuroimunologickeho ústavu SAV, v. v. i.  (24. mája)

Prednášky budú dostupné zo záznamu na Facebooku alebo YouTube Centra spoločných činností.

Viac informácií o prednáškach.

Príďte si vypočuť slovenských expertov a využite možnosť diskutovať s nimi v neformálnej atmosfére!

Spracovala: Halyna Hyryavets, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články