Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Najstarší betlehem so samostatnými postavami, autor: Afnolfo di Cambio, rímska bazilika Santa Maria Maggiore

Traja králi v mestskej kultúre

5. 1. 2022 | zhliadnuté 428-krát

Trojkráľová performatívna kultúra sa na našom území rozvíjala po stáročia. Rozsiahle etnografické bádanie u nás sa sústredilo na jej vidiecku podobu, zatiaľ čo štúdium jej špecificky mestských podôb zotrvávalo v úzadí.

Transformácia liturgických foriem a ich prenos do exteriéru však prebehli primárne v mestách, kde v súlade s cirkevným rokom utvárali mestský kultúrny život. V mestách na to boli inštitúcie, financie, intelektuálny potenciál škôl a tvorivosť cechov. Práve v mestách sa často na sviatok Troch kráľov konali významné návštevy, po ktorých zostávali vzácne obrazové dary a podpísané politické dohovory. Pri príležitosti týchto návštev sa usporadúvali trojkráľové hry. O mestskej trojkráľovej kultúre svedčia písomné i obrazové pramene: kroniky a mestské účtovné knihy, tlače hier, rytiny i oltárne maľby. 

Výskumný projekt Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie vedený prof. Ivanom Gerátom dal priestor aj trojkráľovej kultúre miest. Niektoré z jej podôb predstaví Trojkráľová Ars Litera, ktorá sa premiérovo vysiela 6. januára 2022 o 17.00 h v Slovenskom rozhlase na stanici Devín. Reláciu autorsky pripravila Anna Hlaváčová. 

Prajeme príjemné sviatočné počúvanie. 

Text: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 

Foto: archív Anny Hlaváčovej

Súvisiace články