Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo slávnostného otvorenia

Na Luníku IX v Košiciach otvorili nový Learning Lab

29. 12. 2021 | zhliadnuté 446-krát

Zlepšenie zručností, kompetencií a všeobecných podmienok rómskej komunity, zvýšenie kvality života prostredníctvom zvyšovania digitálnej, funkčnej a informačnej gramotnosti a využívanie inovatívnych prístupov a digitálnych technológií je hlavným cieľom novovytvoreného „Learning Labu“, ktorý otvorili v pondelok 20. decembra 2021 v priestoroch Komunitného centra na Luníku IX v Košiciach.

Learning Lab je súčasťou riešenia projektu Interreg s názvom „Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development“ – DREAM ROAD (č. DTP3-383-4.1), ktorého riešiteľom za Slovensko je Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV), asociovaným partnerom Mesto Košice a ďalším partnerom ETP Slovensko. Projektové konzorcium tvorí celkom 15 partnerov z desiatich krajín dunajského regiónu a ďalších 14 asociovaných partnerov (trvanie projektu: 1. júla 2020 – 31. decembra 2022).

Projekt DREAM ROAD sa snaží posilniť postavenie členov rómskych komunít, aby sa stali aktérmi zmeny. Dynamika sociálnej nerovnosti a chudoby spôsobená vylúčením sa odráža v každom aspekte každodenného života 10 až 12 miliónov Rómov v Európe. V posledných rokoch nádej na pokrok zničil tvrdý politický diskurz s obzvlášť drsným následkom na Rómov, ktorí žijú v prevažne zlých podmienkach na okraji spoločnosti a čelia extrémnej miere sociálneho vylúčenia v oblasti Dunajského nadnárodného programu.

Aby bolo možné prekonať dôsledky sociálnej a ekonomickej neistoty a diskriminácie v priebehu histórie, ktoré sa odrážajú v existujúcom stave, DREAM ROAD si kladie za cieľ vytvoriť vzdelávacie laboratóriá, ktoré poskytnú menšine možnosť vzdelávať sa netradičnými cestami v komunitnom prostredí orientovanom na užívateľa a spoluprácu. V rámci 15 Learning Labov, vytvorených v každej partnerskej krajine, môžu členovia prehliadaných a často neúspešných komunít získať zručnosti a know-how, aby mohli fungovať ako informovaní používatelia a rovnocenní členovia spoločnosti.

Základnou premisou projektu je posilnenie postavenia príslušníkov rómskej komunity prostredníctvom zavádzania inovatívnych prístupov na preklenutie existujúcej priepasti medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi regiónu v oblasti informačnej, digitálnej a funkčnej gramotnosti, a tým zvýšenia úrovne vzdelania príslušníkov rómskej menšiny v celom regióne a poskytnutia dlhodobej možnosti prispievať k ich osobnému a ekonomickému rozvoju, ako aj k rozvoju spoločnosti ako celku.

Projekt sa spolufinancuje z fondov Európskej únie (EFRR, IPA, ENI) v rámci Dunajského nadnárodného programu Interreg v rámci priority 4 – Dobre spravovaný Dunajský región.

Projektová stránka

 

Autor a foto: Anna Kalistová, SvÚ CSPV SAV

Súvisiace články