Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Ocenená práca „The Most Important Game of Chess“, autor:  Pavol Rybár (8 rokov) –  ZUŠ Rajec

Detská kresba Pavla Rybára z Rajca získala 3. miesto v celosvetovej súťaži

22. 12. 2021 | zhliadnuté 439-krát

V rámci 30. medzinárodnej kartografickej konferencie, ktorá sa uskutočnila od 14. do 18. decembra 2021 vo Florencii, sa už tradične konalo vyvrcholenie celosvetovej súťaže „Barbara Petchenik Children´s Map Competition“.

Národné kolo tejto súťaže na Slovensku organizuje Geografický ústav SAV v spolupráci s Kartografickou spoločnosťou SR pod názvom Detská mapa sveta.  V tomto roku vyberala odborná porota Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA) tie najkrajšie kresby zo 178 súťažných máp, ktoré nakreslili deti z 32 krajín sveta. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách: do 6 rokov, 6 až 8 rokov, 9 až 12 rokov a nad 12 rokov. Zo slovenských kresieb najlepšie umiestnenie dosiahla práca osemročného Pavla Rybára zo Základnej umeleckej školy v Rajci. Jeho kresba s názvom „The Most Important Game of Chess“ získala v príslušnej vekovej  kategórii vynikajúce tretie miesto.

Súťaž už od roku 1993  podnecuje záujem detí  o životné prostredie a podnecuje ich kartografickú tvorivosť. Motivuje ich tiež ku kritickému mysleniu pri zobrazovaní sveta alebo  jednotlivých regiónov.

Text: Monika Kopecká, Geografický ústav SAV

Foto: Tomáš Goga, GgÚ SAV