Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Titulná strana najnovšieho čísla časopisu Akadémia/Správy SAV

Vychádza posledné tohtoročné číslo Akadémie/Správ SAV

13. 12. 2021 | zhliadnuté 657-krát

Čo je za úspechom Slovenskej akadémie vied v tohtoročnom Eset Science Award? Ako pomohla reštrukturalizácia jednému ústavu skvalitniť výstupy jeho vedcov. Čo ukázal online Týždeň vedy a techniky a ďalšie zaujímavé informácie prináša posledné tohtoročné číslo časopisu Akadémia/Správy SAV.

„Venujeme sa základnému výskumu, takže náš výstup je zvyčajne publikácia. Často však zájdeme ďalej, aj podstatne ďalej,“ hovorí laureát Eset Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV v rozhovore Keď fyzik verí keramike.

„Vždy som pracoval v dobrých vedeckých skupinách, ktoré robili na veciach, ktoré boli nové, posúvali poznanie, boli v tom, čo robili, prvé,“ zdôrazňuje Ladislav Valkovič z Ústavu merania SAV v profile Argumentom je presnosť. Na jeseň sa stal v rámci Eset Science Award laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Len som jasne vysvetlil, že keď pôjdeme istým smerom, budeme mať kvalitnejšie výstupy a bude sa všetkým ľahšie pracovať,“ spomína na reštrukturalizáciu inštitúcie, ktorú vedie, Štefan Faix. Dvanásť rokov stojí na čele košického Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CB SAV. Ten je už niekoľko rokov súčasťou Centra biovied Slovenskej akadémie vied. Viac v rozhovore Ako ústav vymenil kvartily.

„Štefánikov život bol veľmi romantický. No je jednou z úloh historika, aby si od toho našiel odstup. Aby udalosti, fakty, javy dokázal analyzovať a spracovávať vecným spôsobom. Pritom aby vedel správne poukázať na to, že táto stránka hrala v jeho živote veľmi dôležitú úlohu,“ vysvetľuje Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV v texte pod titulkom Životopis romantika je pre historika výzva. Je autorom prvej vedeckej biografie Milana Rastislava Štefánika a od júna aj novým členom Predsedníctva SAV.

„Snažím sa skĺbiť terénnu a laboratórnu prácu,“ hovorí Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV v článku Aj minerál vie byť prestížna záležitosť. Jeho meno tento rok prebehlo médiami v súvislosti s opisom minerálu dobšináit. Za sériu publikácií v oblasti mineralogického výskumu a za objavy nových minerálov na území Slovenskej republiky získal Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce pre mladých pracovníkov.

Viac na Akadémia / Správy SAV - časopis Slovenskej akadémie vied

Text: Martin Podstupka

Foto: Eset Science Award/Linda Kisková Bohušová

Súvisiace články