Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Viliam Nádaskay z Ústavu slovenskej literatúry

Ars Litera s Ústavom slovenskej literatúry SAV na tému Literatúra v krážoch ideológie

30. 11. 2021 | zhliadnuté 364-krát

Literatúra každého obdobia, a najmä tá slovenská, je vždy nejakým spôsobom umiestnená do kontextu spoločenských vzťahov. V niektorých historických situáciách si svoju umeleckú nezávislosť obháji, inokedy naplno podľahne spoločenským, historickým a ideologickým podmienkam. S odstupom času sa stáva, že takéto literárne texty hodnotíme ako umelecky pochybné a morálne kontroverzné. Svoju úlohu tu, samozrejme, zohráva aj postoj ich autorov a autoriek. Ide o moment, ktorý vyvolával a aj v súčasnosti vyvoláva pohnuté diskusie. Vzniká otázka, ako sa s takýmito spisovateľmi a spisovateľkami má vyrovnať odborná reflexia, školská prax alebo kultúrna verejnosť.

Patrí tento typ diel do kultúrnej pamäti? Ako ich priblížiť mladšej generácii v úplne odlišnej situácii? O týchto témach, ktoré na nás veľmi naliehavo doliehajú aj v súčasnosti, sa v aktuálnej časti relácie Ars Litera porozprávame s vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV Viliamom Nádaskayom.

Premiéru bude mať 1. decembra 2021 o 17.00 hod. na rádiu Devín, po odvysielaní ju nájsť môžete aj v jeho archíve.

Text: Ivana Taranenková, Ústav slovenskej literatúry SAV

Foto: Ústav slovenskej literatúry SAV

Súvisiace články