Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Prof. Michal Fečkan počas odovzdávania Plakety Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách

Michal Fečkan je opäť medzi jedným percentom najcitovanejších matematikov sveta

24. 11. 2021 | zhliadnuté 513-krát

K svetovej špičke najcitovanejších vedcov sa druhýkrát zaradil matematik profesor Michal Fečkan z Matematického ústavu SAV a Univerzity Komenského v Bratislave. Pred niekoľkými dňami získal ocenenie Highly Cited Researcher 2021 v odbore matematika vďaka viac ako 3300 citáciám jeho publikácií.

Tohtoročný zoznam najcitovanejších vedcov zahŕňa 6602 výskumníkov z rôznych odborov z viac ako 70 krajín. Sú to vedci s významným vplyvom vo svojom odbore, ktorý nadobudli vďaka viacnásobným citáciám za posledné desaťročie. Ich publikácie patria k jednému percentu najcitovanejších v databáze Web of Science.

Michal Fečkan pôsobí na Matematickom ústave SAV a na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Je riadnym členom Učenej spoločnosti Slovenska. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Veľkej pozornosti sa teší jeho prínos v oblasti analýzy riešení rovníc so zlomkovými deriváciami.

Vo svojej výskumnej práci sa prof. Fečkan v poslednom období zaoberá diferenciálnymi rovnicami neceločíselného rádu. Tieto problémy sú aplikované na rozličné konkrétne problémy z fyziky, chémie a ekonómie, ako napríklad chaotické kmitania membrány, Duffingovej rovnice kmitania struny alebo McMillanovho zobrazenia. Jeho projekt bol podporovaný grantom National Science Foundation z USA, v spolupráci s univerzitou v Greensboro v Severnej Karolíne a neskôr i častými obojstrannými pozvaniami v Taliansku s Univerzitou v Ancone.

Napísal viacero vedeckých monografií. Zároveň je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická matematika. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017. V auguste tohto roka mu Slovenská akadémia vied udelila Plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických  vedách.  

„Matematiku robím hlavne preto, lebo ma baví a viem sa v nej realizovať. Ale tiež potrebujem odozvu na moju prácu a toto zaradenie mi potvrdzuje, že moje snaženie má zmysel. Potom to chápem ako vďaku pre moju rodinu, akadémiu a univerzitu, že som mohol a môžem vedecky pracovať. Bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Teda vnímam to dosť komplexne, ale hlavne kladne a s pokorou," reagoval Fečkan. Ocenenie Highly Cited Researcher získal prvýkrát v roku 2019.

Zdroj: TASR

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Katarína Gáliková

 

Súvisiace články