Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Štátna tajomníčka MZVaEZ SR Ingrid Brocková a predseda SAV Pavol Šajgalík

SAV a rezort diplomacie majú Memorandum o spolupráci

22. 11. 2021 | zhliadnuté 385-krát

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) Ingrid Brocková a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) profesor Pavol Šajgalík dnes na pôde rezortu diplomacie podpísali Memorandum o spolupráci. Obe strany tak potvrdili, že si uvedomujú význam vedy a výskumu ako jedného z efektívnych nástrojov rozvíjania medzinárodnej spolupráce a zdôrazňujú jeho potenciál prispievať k posilneniu dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

„Nové memorandum potvrdzuje našu doterajšiu úspešnú spoluprácu v oblasti podpory vedy a výskumu a súčasne definuje nové formy spolupráce. Vytvára vhodnú platformu pre spoločné aktivity šíriace dobré meno našej krajiny a značku Slovensko v zahraničí,“ skonštatovala bezprostredne po podpísaní memoranda štátna tajomníčka MZVaEZ SR Ingrid Brocková.

„Vedeckí pracovníci sú dobrí ambasádori Slovenska v zahraničí, ich medzinárodné spolupráce majú nekonfliktný charakter,“ pripomenul predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, ktorý zároveň ocenil doterajšiu spoluprácu so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou.

Memorandum konkretizuje okruhy záujmov oboch inštitúcii v rámci spolupráce. Deklaruje, že obidve strany majú záujem spoločne sa zasadzovať za osvetu „odbornej“ verejnej mienky založenej na vedeckých poznatkoch, odbornými vystúpeniami a stanoviskami zamedzovať šíreniu hoaxov v spoločnosti, spolupracovať pri tvorbe politologických, bezpečnostných, ekonomických a iných analýz, zúčastňovať sa na spoločných odborných prednáškach, školeniach a konferenciách v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, ako aj vzájomne koordinovať a vymieňať si informácie pri príprave návštev delegácií zo zahraničia so zastúpením vedecko-výskumných inštitúcií a „decision-makers“ z oblasti vedy a výskumu.

Výsledkom doterajšej spolupráce MZVaEZ SR a SAV boli napríklad: Inovačný deň pre veľvyslancov v Biomedicínskom centre SAV, pravidelné návštevy designovaných a splnomocnených veľvyslancov SR u predsedu SAV, spolupráca s UNESCO v oblasti podpory výskumu v SR, poradenstvá v bilaterálnej spolupráci a ďalšie.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: www.mzv.sk 

Súvisiace články