Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášky ocenených

Pozvánka na prednášky významných geológov – prof. M. Bielika a prof. Cs. Szabóa

16. 11. 2021 | zhliadnuté 312-krát

Ústav vied o Zemi SAV v spolupráci so Slovenskou mineralogickou spoločnosťou a Slovenskou geologickou spoločnosťou pozývajú na vedecké besedy prof. Miroslava Bielika (ÚVZ SAV a UK Bratislava) a prof. Csabu Szabóa (Eötvös Loránd University). Prednášky sú súčasťou slávnostného ceremoniálu, počas ktorého si obaja významní vedci prevezmú Medailu Bohuslava Cambela za roky 2020 a 2021, ktorú udeľuje Ústav vied o Zemi SAV. Podujatie sa uskutoční 22. novembra 2021 o 14.00 h  a záujemcovia ju budú môcť sledovať prostredníctvom online aplikácie Zoom.

Prof. M. Bielik vo svojej prednáške „Geophysical study of the Carpathian-Pannonian lithosphere” predstaví geofyzikálne študium hlbinnej stavby Slovenska, založené na integrovanej interpretácii tiažového poľa. Prof. Cs. Szabo v prednáške s názvom „Petrographic and geochemical characteristics of lithospheric mantle beneath the Carpathian-Pannonian Region” zase priblíži zloženie plášťa Zeme pod Novohradsko-Gemerskou  oblasťou a predstaví aj podmienky jeho možného čiastočného tavenia. „Obe prednášky nám takto poodhalia tajomstvo hlbín Slovenska,“ pozýva na prednášky Igor Broska z Ústavu vied o Zemi a ozrejmuje: Pochopiť skutočnú hlbinnú stavbu Slovenska v zmysle rozpoznávať, čo je pod naším zemským povrchom rádovo v desiatkach až stovkách kilometrov, je veľmi ťažká úloha, ale zároveň veľmi potrebná, lebo v týchto hĺbkach sú zárodky zemetrasení alebo sopečnej činnosti.“ 

Poznatky o zložení a vnútornej štruktúre Zeme neprístupnej priamemu pozorovaniu pochádzajú najmä z geofyzikálnych metód a geochemických údajov získaných z hlbinných hornín, tektonicky vyvlečených až z hĺbky často viac ako 100 km.

V prípade záujmu o spomínané témy budú prednášky dostupné na tomto linku v aplikácii Zoom.

ID stretnutia: 961 2318 1181

Prístupový kód: 505495

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články