Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z online prezentácie

TVT 2021 na Ústave biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV

12. 11. 2021 | zhliadnuté 335-krát

Tohtoročný program Týždňa vedy a techniky venoval Ústav biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied žiakom Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia na Teplickej 7 v Bratislave.

„Pôvodne plánovaný program Dňa otvorených dverí sme pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu museli zmeniť a namiesto osobnej účasti žiakov na našom pracovisku sme pripravili náhradný program, ktorý sme prispôsobili možnostiam školy,“ vysvetľuje Ing. Jana Jankovičová, PhD., z ÚBGŽ CBv SAV.

Prostredníctvom online popularizačnej prednášky s názvom Ako vtáky pomáhajú vedcom žiakov „zasvätili“ do tajov vedeckej práce v laboratóriách ústavu. „Žiaci sa v prednáške dozvedeli, že namiesto laboratórnych myší a potkanov u nás pracujeme napríklad s kurou domácou alebo prepelicou japonskou. Na zaujímavých faktoch a názorných videách z našich experimentov mohli tiež vidieť, že využitie týchto experimentálnych modelov nám umožňuje študovať kognitívne funkcie hydiny, ale aj skúmať nové diagnostické a liečebné postupy,“ opisuje J. Jankovičová.

Súčasťou programu v rámci TVT 2021 bola aj experimentálna aktivita priamo v škole, v rámci ktorej si žiaci mohli vyskúšať izoláciu DNA z ovocia. „V ústave veríme, že množstvo zaujímavých otázok, ktoré nám žiaci položili, svedčí o tom, že ich téma zaujala a sme presvedčení, že podobné stretnutia sú obohacujúce pre obe strany,“ dodáva vedkyňa.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Jana Jankovičová, ÚBGŽ CBv SAV

 

Súvisiace články