Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Titulný obrázok

Veronika Szeghy-Gayer zo SAV si prevzala Ocenenie Danubius Young Scientist Award 2021

12. 11. 2021 | zhliadnuté 389-krát

Vo štvrtok 11. novembra si online prevzala významné ocenenie Danubius Young Scientist Award 2021 vedkyňa nominovaná Slovenskou akadémiou vied Veronika Szeghy-Gayer, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Ocenenie Danubius Young Scientist Award vzniklo v roku 2011 z iniciatívy rakúskeho federálneho ministerstva vzdelávania, vedy a výskumu (BMBFW) a Inštitútu pre podunajskú oblasť a strednú Európu (IDM) s cieľom oceniť vedcov s mimoriadnymi úspechmi v ich vedeckej činnosti vo vzťahu k dunajskému regiónu. „Toto ocenenie má tiež povzbudiť mladých vedcov, aby sa zapojili do cezhraničnej spolupráce a zamerali sa na problémy či otázky úzko súvisiace s dunajským regiónom,“ uviedol na slávnostnom ceremoniáli prof. Dr. Heinz Faßmann, rakúsky minister vzdelávania, vedy a výskumu (BMBWF). Cena sa rovnako snaží vyzdvihnúť vedeckú prácu a talent mladých výskumníkov a zvýšiť viditeľnosť vedeckej komunity v regióne.

Veroniku Szeghy-Gayerovú nominovala do súťaže SAV ako mladú vedeckú pracovníčku Ústavu spoločenských vied Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume sa sústreďuje na oblasti stredoeurópskeho a východoeurópskeho nacionalizmu, etnických štúdií a štúdií menšín, ako aj sociálnych dejín s osobitným zreteľom na územie dnešného Maďarska, Slovenska a Českej republiky v 19. a 20. storočí.

Do mája 2021 publikovala 20 prác v recenzovaných časopisoch, tri monografie a 28 kapitol v knihách, pričom prezentovala príspevky na viac ako 20 medzinárodných vedeckých konferenciách. V roku 2013 sa podieľala na vydaní knihy Remembering the City: a Guide Through the Past of Košice, ktorá bola výstupom spolupráce mladých historikov z krajín V4. V rokoch 2018 až 2021 sa podieľala na projekte Židovskej komunitného múzea v Bratislave, cieľom ktorého bolo systematické spracovanie zbierky judaík Židovského múzea v Prešove. Od roku 2018 spolupracuje s ERC projektom Inštitút politických dejín v Budapešti a je členkou výskumného tímu Trianon100 Maďarskej akadémie vied. Spolupracuje s Collegium Carolinum, ktorého cieľom je vytvoriť príručku náboženských a cirkevných dejín Slovenska v priebehu 20. storočia. V roku 2020 bola členkou tímu European Social Survey SAV, v ktorom bola zodpovedná za maďarský menšinový preklad dotazníka ESS9 v rámci Slovenska. Veronika Szeghy-Gayer pri preberaní ceny v ďakovnej reči poďakovala najmä prof. Ľubici Lacinovej za nomináciu, kolegom zo SAV za vynikajúcu spoluprácu a manželovi za podporu a hlavne trpezlivosť. Súčasťou ocenenia je aj finančná pomoc 1350 eur pre každého oceneného vedca.

Ocenenie si prebralo 14 mladých vedcov – jeden z každej krajiny, ktorá je súčasťou Stratégie EÚ pre Dunajský región (z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Moldavska, Čiernej Hory, Srbska, zo Slovenskej republiky, Slovinska, Rumunska a Ukrajiny. Ocenenie zo Slovenska si prebrala Ing. Erika Majzlíková, PhD., ktorú nominovala Ekonomická univerzita Bratislava. Veronika Szeghy-Gayer ocenenie získala za Maďarsko.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: DYSA