Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Komisie SAV

Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Dokument: Štatút komisie
Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
23. 8. 2021 K. Bibová Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre MVTS 2021