Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Komisie SAV

Etická komisia SAV

Dokument: Európsky kódex správania sa a integrity vo výskume
Iba pre Pridané Vložil(a) Názov dokumentu
3. 2. 2019 R. Karul Európsky kódex etiky a integrity výskumu
28. 3. 2017 D. Gálik ALLEA - European Code of Conduct for Research Integrity