Vedecké kolégiá

1. Oddelenie vied o neživej prírode

VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku

Predseda: doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc.
Tel: 02/ 5751 0502
Fax:
Email:
 
Podpredseda: doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
Tel: 02/ 5922 2711
Fax:
Email:

VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre

Predseda: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Tel: 052/7879142
Fax: 052/4467656
Email:
 
Podpredseda: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Tel: 02/5941 0608
Fax: 02/5941 0607
Email:

VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie

Predseda: Ing. Pavol Kováč, DrSc.
Tel: 02/ 5922 2841
Fax:
Email:
 
Podpredseda: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Tel: 055/7922 407
Fax: 055/7922408
Email:

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

VK SAV pre lekárske vedy

Predseda: Ing. Štefan Zorad, CSc.
Tel: 02/ 32295 kl. 250
Fax:
Email:

VK SAV pre molekulárnu biológiu a genetiku

Predseda: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
Tel: 02/ 32295 kl. 271
Fax:
Email:

VK SAV pre biologicko-ekologické vedy

Predseda: Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
Tel: 055/7287841
Fax: 055/7287842
Email:

VK SAV pre chemické vedy

Predseda: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
Tel: 02/ 59410211
Fax: 02/ 59410222
Email:

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

VK SAV pre kultúrno-historické vedy

Predseda: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Tel: 02/ 52926446
Fax: 02 52964707/116
Email:

VK SAV pre vedu o jazyku, literatúre a umeniach

Predseda: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Tel: 02/5443 1995
Fax:
Email:

VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti

Predseda: prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc. / Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK Bratislava
Tel: 02/2066 9801
Fax:
Email: