Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

14th International Conference on Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Systems (CMCEE-14)

  • Miesto konania: Budapest , Maďarsko
  • Dátum konania: 18. 8. 2024 - 22. 8. 2024
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš DrSc. ()

Prehľad konferencií