Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Mnohé svety fenomenológie. Umwelt – spolusvet – životný svet. 9. ročník konferencie Central and East European Society for Phenomenology

  • Miesto konania: Trnava
  • Dátum konania: 4. 9. 2024 - 6. 9. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová PhD. ()

Prehľad konferencií