Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Letná škola EASP

  • Miesto konania: Košice
  • Dátum konania: 7. 7. 2024 - 20. 7. 2024
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Jana Papcunová PhD. ()

Prehľad konferencií